header bemiddeling

Voorafgaand en ter afsluiting van de mediation zijn er documenten die ondertekend moeten worden.

Te beginnen met de Mediationovereenkomst:

  • Als er na een intakegesprek wordt besloten door partijen om te beginnen aan de mediation wordt er een mediationovereenkomst ondertekend. Deze wordt ondertekend door; partij A, partij B en de mediator. Dit zijn alle partijen die betrokken zijn bij de mediation.

Alle informatie die besproken wordt tijdens een mediation blijft onder de betrokkenen. Deze vertrouwensband is fundamenteel voor het verloop van de mediation. Mocht het voorkomen dat er iemand anders aanschuift bij de mediation of geraadpleegd wordt, dan zal diegene een geheimhoudingsverklaring ondertekenen:

  • Dit houdt in dat deze persoon alle informatie die tijdens de mediation gedeeld wordt, geheim houdt. Er wordt geen informatie aan derden verschaft.

Als u uit elkaar gaat en er zijn kinderen jonger dan 18 in het gezin zult u een ouderschapsplan opstellen en ondertekenen:

  • Hierin nemen beide ouders hun verplichtingen naar hun kinderen op.

Wanneer u gaat scheiden ondertekent u als alles geregeld en afgesproken is het echtscheidingsconvenant:

  • Met dit document kan de scheiding bij de rechter worden aangevraagd.

Als in een zakelijk conflict alle partijen tevreden zijn met de door hen bedachte oplossing(en) wordt dit vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst:

  • Hierin staan de voorwaarden die partijen hebben afgesproken.

Na ondertekening van bovenstaande documenten is de mediation officieel ten einde. U zult merken dat u met de andere partij nog door één deur kunt en dat u elkaar kunt groeten als u elkaar tegenkomt.

Behoefte aan meer informatie? Neemt u contact met ons op!