header bemiddeling

WANNEER INSCHAKELEN?

  groen   rood
  • Geluidsoverlast
• Rommel of vuilnis van de buren
• Ruzie over erfafscheidingen
• Overhangende takken of struiken
• Storende leefgewoonten
• Overlast door kinderen of huisdieren
• Harde muziek
• Vernielingen
• Vreemde geuren
  • Mishandeling
• Alcohol- of drugsproblematiek
• Buitensporige agressie
• Conflicten binnen een familie
• Strafbare feiten (juridische)
• Conflicten tussen werkgever en werknemer
• Conflicten met instanties

logo